วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) จัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีใหม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมการตลาดออนไลน์

วันที่ 6 ส.ค. 2564 ที่ อาคารตลาดสดชุมชนน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายเอกธนัช อินทร์รอด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย เขต 3 พรรคเพื่อไทย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีใหม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยองค์กรสวัสดิการชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง จัดขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมีนายเจษฎาพร พรหมเทศน์ ประธานบริหารองค์กรสวัสดิการชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์การสวัสดิการชุมชน) กล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด
การจัดโครงการฯครั้งนี้ เป็นการจัดฝึกอบรมทักษะและภาคทฤษดีให้กับกลุ่มเป้าหมายรุ่นที่ 1 ในด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์, การบันทึกรายการจัดทำและตัดต่อวีดีโอ ลงสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง มีทักษะในการใช้ Social Media สร้างรายได้ด้านการตลาดออนไลน์ สามารถเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยจะทำการอบรมเป็นเวลา 2 วัน มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพ่อค้า แม่ค้า และสมาชิกองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 50 คน ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณะสุข โดยได้ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำโมง และฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการป้องกันโรค ตามที่ราชการกำหนด

  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น